Wzór pokazujący wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP

By przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji VOTUM, wystarczy w zeznaniu rocznym wpisać KRS: 272 272

  • PIT 36 (w części P)
  • PIT 36L (w części O)
  • PIT 37 (w części I)
  • PIT 38 (w części H)
  • PIT 39 (w części H)
  • PIT-28 (w części M)

Nie spóźnij się ze złożeniem deklaracji podatkowej! Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej, tzn. złoży ją po dniu 30 kwietnia danego roku, i będzie chciał przekazać 1% podatku na pożytek publiczny, naczelnik darowizny nie przekaże.

Aby skorzystać z możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz naszej Fundacji, należy w zeznaniu rocznym PIT 36, PIT 36L, PIT 37 i PIT-28 wskazać Fundację poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, tj. FUNDACJA VOTUM Organizacja Pożytku Publicznego, nr KRS: 0000272272.

Kiedy na subkoncie pojawią się środki z 1,5 %?

Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru KRS traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie 1,5% podatku. Przekazania kwoty na rachunek bankowy Fundacji dokona naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, maksymalnie do 30.08. Nie oznacza to jednak, że środki z 1,5% od razu są dostępne dla Beneficjentów. Do końca września Urząd Skarbowy przesyła w formie listy wszelkie informację o celach szczegółowych wskazanych przez Podatników (m.in. dane Beneficjenta, kwota). Dopiero wtedy, po dokładnym przeanalizowaniu wpłat, środki mogą zostać rozdysponowane i w drugiej połowie października trafią na subkonta naszych Podopiecznych.

Informacje, na co mogą zostać spożytkowane środki z 1,5% znajdują się w Regulaminie oraz w zakładce „Strefa beneficjenta

W 2021 r. zaufanie okazało nam 59,8 tys. podatników, dzięki czemu uplasowaliśmy się na 41. pozycji wśród OPP pod kątem liczby deklaracji, w których wpisaliście nasz KRS.
Kwota ta zapewniła nam jednocześnie 37. miejsce wśród OPP pod względem najwyższej otrzymanej darowizny. Dzięki Wam pobiliśmy zeszłoroczny rekord sumy zebranej z 1% i zgromadziliśmy 4 308 782,40 zł dla naszych podopiecznych.

Do naszych podopiecznych z tytułu 1% podatku z 2020 r. trafiło 4 mln 28 tys. 674 zł! By dołożyć swój 1%, możesz skorzystać z darmowego programu PITAX:

PITAX – POBIERZ PROGRAM
PITAX – ROZLICZ PIT ONLINE

Za rok 2021 r. z tytułu 1% do OPP wpłynęło 1 114  mln zł, dzięki wpłatom 15,9 mln podatników.

Wciąż jednak są wśród nas osoby, które nie korzystają z tej możliwości. Oprócz najpopularniejszej formy rozliczenia – PIT-37, istnieją także inne zeznania podatkowe, które umożliwiają przekazanie części podatku dla Fundacji.

W 2023 roku zmianie ulegną zasady przekazywania podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Podatnicy w swoich rozliczeniach PIT  będą mogli przekazać nie 1%, lecz 1,5% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Warto też podkreślić, że 1,5% przekazać mogą także emeryci i renciści.

EMERYTURA

Mało osób o tym wie, ale emeryci i renciści również mogą przekazać 1,5% swojego podatku. Wystarczy po otrzymaniu z ZUS formularza PIT-40A, złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia zeznanie podatkowe PIT-37 wskazując w nim dochody osiągnięte z emerytury bądź renty. W części „J” tej deklaracji należy uzupełnić w pozycji 137 Numer KRS 0000272272, a w pozycji 138 kwotę 1,5% należnego podatku.