Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Adam uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku zdarzenia doznał złamania uda lewego i zmiażdżenia lewego podudzia w wyniku czego nastąpiła amputacja nogi na wysokości uda, wymaga rehabilitacji i protezy.