Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Adam to bardzo dobry młody człowiek, na którego pomoc mogli dotąd liczyć nie tylko przyjaciele, ale i obcy ludzie. Dziś Adam sam potrzebuje pomocy. W maju 2018 r. uległ wypadkowi spadając z wysokości. Doznał urazu czaszkowo-mózgowego i twarzoczaszki, pęknięcia miednicy. Pół roku spędził w szpitalu, w tym miesiąc w śpiączce. Aby mógł odzyskać sprawność i stanąć na nogach, niezbędna jest intensywna rehabilitacja w ośrodku rehabilitacyjnym.

Adam w wyniku upadku z wysokości doznał urazu wielonarządowego z urazem czaszkowo-mózgowym, liczne obrażenia w obrębie twarzoczaszki, przykurcz mięśni, skostnienia okołostawowe.