Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Agnieszka została poszkodowana w wypadku podczas prac polowych. Dziewczynka straciła lewą rękę, która została zmiażdżona przez tryby pracującego silnika ciągnika rolniczego. Nastąpiła amputacja na wysokości 1/3 kończyny