Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Agnieszka uległa wypadkowi komunikacyjnemu, doznała rozległych uszkodzeń wielonarządowych, do chwili obecnej nie odzyskała świadomości. Droga do zdrowia będzie długa, wymaga intensywnej rehabilitacji.