Przekaż darowiznę

Agnieszka uległa wypadkowi komunikacyjnemu, doznała rozległych uszkodzeń wielonarządowych, do chwili obecnej nie odzyskała świadomości. Droga do zdrowia będzie długa, wymaga intensywnej rehabilitacji.