Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Aleksander uczestniczył w wypadku komunikacyjnym z udziałem autobusu. Doznał urazu wielonarządowego w tym otwartego złamania kości udowej prawej i złamania kości udowej lewej, złamania kilku miejscowe kości panewki prawego stawu biodrowego, złamania prawej kości łonowej – gałęzi dolnej i górnej, dwumiejscowe złamanie prawej kości kulszowej. Martwica skóry uda prawego i okolicy stawu skokowego prawego. Malforacja naczyniowa kończyny górnej prawe.