Przekaż darowiznę

Olek i Oliwier to bracia, którzy urodzili się z zespołem wad wrodzonych. Obaj chłopcy wymagają stałej opieki osób drugich oraz specjalistycznego, wielopłaszczyznowego leczenia.

Starszy z chłopców Olek – cierpi z powodu przykurczów zginaczy kolana. U chłopca po 3 roku życia zdiagnozowano padaczkę. U Oliwiera występuje niedorozwój robaka móżdżku oraz przykurcze. U chłopca problemem jest także padaczka. Bracia wymagają kosztownego leczenia i intensywnej rehabilitacji. Rodzice walczą każdego dnia o lepsze życie dla swoich dzieci, które pozostają pod opieką wielu poradni specjalistycznych. Rodzina mieszka na wsi, gdzie nie ma odpowiednich ośrodków i specjalistów. Same podróże do placówek medycznych mocno uszczuplają domowy budżet. Pomóżmy rodzicom w spełnieniu ich marzeń o lepszym jutrze dla swoich dzieci.