Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Aleksandra doznała licznych obrażeń po wypadku komunikacyjnym w 2008 roku, w którym była pasażerem. Dziewczyna doznała urazu czaszkowo-mózgowego, niedowładu spastycznego kończyn lewych, kontakt słowny zaburzony.