Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Alicja w skutek upadku z wysokości (VI piętro) doznała krytycznych, mnogich obrażeń ciała. Uraz zmiażdżeniowy twarzo- i mózgoczaszki z krwiakiem przymózgowym lewostronnym z efektem masy. Wystąpił obrzęk mózgu, stłuczenie płuc, odma opłucnowa prawostronna,złamania otwarte obu kości udowych i rzepek, wielofragmentowe złamanie kości ramiennej prawej. Wymaga rehabilitacji i terapii logopedycznej.