Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Alona uległa wypadkowi w pracy. Maszyna wciągnęła jej lewą rękę, na skutek czego ręką uległa poparzeniu i zmiażdżeniu. W szpitalu dokonano amputacji powyżej stawu łokciowego. Zalecana rehabilitacja, niezbędne protezowanie.