Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Andrzej w wyniku urazu okołoporodowego cierpi na niedowład prawostronny, zespół Lenoxa- Gasto, w 7 miesiącu życia pojawiła się padaczka.