Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Aneta cierpi z powodu postępującego niedosłuchu, z którym zmaga się od dzieciństwa. Co pewien czas musi wymieniać aparat słuchowy na nowy, którego koszt przekracza jej możliwości. A potrzebuje go na co dzień w czasie pracy, uprawiania sportu czy spotkań ze znajomymi.