Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Anna doznała zwichnięcia kręgosłupa na poziomie C5-C6 i licznych złamań w odcinku szyjnym kręgosłupa w wyniku wypadku komunikacyjnego w 2014 (jako pasażer), występuje porażenie czterokończynowe.