Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Anna uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku czego doznała urazu czaszkowo-mózgowego (niedowład czterokończynowy spastyczny), złamania kości strzałkowej kończyny dolnej prawej wraz z raną szarpaną.