Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Anna Sitek wymaga rehabilitacji ze względu na uraz czaszkowo-mózgowy po wypadku komunikacyjnym.Wydarzenia są wciąż świeże, jej rodzina próbuje się odnaleźć w nowej sytuacji: także w zakresie zakupu wózka, balkonika ortopedycznego i przystosowania się do nowego trybu życia.Szczęśliwie Pani Anna wykonuje podstawowe polecenia lekarzy, jest w kontakcie z otoczeniem. To właśnie teraz, świeżo po zdarzeniu optymalne byłyby 3 miesiące turnusu w specjalistycznej klinice.