Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Anna w dniu 31-08-2010 r. uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznała urazu czaszkowo-mózgowego ze złamaniem kości czaszki i stłuczeniem mózgu. Utrzymuje się niedowład czterokończynowy.