Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

 Anna w 2009 roku uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi samochodowemu. Doznała bardzo wielu obrażeń ciała w postaci ran głowy, złamań kręgów szyjnych. Porażenie kończyn dolnych i górnych, stłuczenie płuc oraz złamaniem obojczyków i prawej łopatki. Rehabilitowana w RehaPlus powoli wracała do zdrowia.