Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Anna ucierpiała w wypadku komunikacyjnym w sierpniu 2015. Utrzymuje się niedowład spastyczny lewostronny, zaburzenia orientacji, zaburzenia lękowo-depresyjne. Wymaga stałej opieki.