Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pani Anna ma I grupę inwalidzką z powodu stanu wzroku i ruchu. Wymaga opieki innych osób. Mieszka w warunkach utrudniających egzystencje. Głównym problemem jest brak kotła i zimno, które dokucza jej podczas chłodniejszych miesięcy roku.