Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Artur ma 50 lat, w 2004r. stracił rękę w skutek poważnego wypadku w pracy – maszyna z piłami w środku przecięła mu rękę, co spowodowało jej amputację. Po 15-tu latach bezskutecznego szukania dostał pracę w McDonald’s gdzie ludzie traktują go jako wzór do naśladowania. Zbiera środki na protezę ręki.