Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Artur brał udział w wypadku komunikacyjnym, trafił do szpitala z urazem wielonarządowym: obrzęk mózgu, krwiak podtwardówkowy lewej półkuli mózgu, złamanie podstawy czaszki, złamanie prawej łopatki, złamanie miednicy. Po odłączeniu od respiratora, przytomny, bez kontaktu. Wydolny krążeniowo i oddechowo, żywiony przez sondę.