Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Nasz Bartosz, człowiek o wielkim sercu, który zawsze na każde wezwanie przybywał z pomocą. Jeszcze miesiąc temu był zdrowym, silnym mężczyzną. Kochanym mężem i troskliwym ojcem… Przyjaciel wielu, dobry człowiek.  Nagle pewnego dnia stracił energię i jego blask przygasł. Bartosz trafił do Szpitala we Wrocławiu na Oddział Neurologii . Diagnoza udar niedokrwienny mózgu spowodowany zakrzepem tętnic mózgowych. Skutek niedowład połowiczny lewostronny z zaburzeniami mowy.

W dniu 15 czerwca jego i nasz świat się zmienił, dzisiaj Bartek potrzebuje intensywnej rehabilitacji aby mógł wrócić do nas w pełni zdrowy. W trosce o jego zdrowie zdecydowaliśmy się na szybką i intensywna rehabilitację w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum w Krakowie. Wyjechaliśmy na turnus rehabilitacyjny, bo codzienna i wymagająca praca daje nam nadzieję, że jeszcze kiedyś stanie w pełni samodzielnie na nogi. Nie wiemy, jakie będą ostateczne efekty, ale widzimy już znaczenie codziennej rehabilitacji.

Widząc pierwsze postępy, wierzymy, że w znaczącym stopniu uda się Bartkowi odzyskać sprawność. Niestety, miesięczny koszt utrzymania i intensywnej rehabilitacji to blisko 25.000 złotych, nierefundowane przez NFZ. Statystycznie potrzeba 3-6 miesięcy, aby przywrócić podstawową samodzielność, ale na tym nie koniec. Pełny powrót do zdrowia, o ile możliwy, może zająć wiele miesięcy. Lekarze widzą na to szansę, ale musimy działać szybko. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie z Waszej strony!

Najbliższa rodzina i przyjaciele.