Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Bartosz choruje na nabyte porażenie mózgowe dziecięce. W okresie noworodkowym stwierdzono krwawienie dokomorowe po stronie lewej, powikłane wodogłowiem. Od 2. roku życia leczony z powodu padaczki.