Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Barbara uległa wypadkowi komunikacyjnemu. Porusza się na wózku, ma znaczny stopień niepełnosprawności, całkowicie nie zdolna do pracy, ponadto nie przysługuje jej renta z ZUS, żyje z zasiłku.