Przekaż darowiznę

Barbara uległa wypadkowi komunikacyjnemu. Porusza się na wózku, ma znaczny stopień niepełnosprawności, całkowicie nie zdolna do pracy, ponadto nie przysługuje jej renta z ZUS, żyje z zasiłku.