Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Bogusław jest po amputacji podudzia prawego z powodu cukrzycy. Ponadto cierpi na choroby nabyte: cukrzyce t. 2 leczona insuliną, nadciśnienie tętnicze, padaczkę, zespół psychoorganiczny, dnę moczanową, marskość wątroby.