Przekaż darowiznę

Pan Bogusław uległ wypadkowi komunikacyjnemu w 2016 roku. Mężczyzna doznał urazu czaszkowo-mózgowego z tetraparezą. Założono PEG. Wymaga rehabilitacji