Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Tomasz trafił na rehabilitację po wylewie. Mimo tego, co się stało, był w kontakcie, a szanse na powrót do sprawności wydawały się całkiem duże.
W ośrodku rehabilitacyjnym doszło jednak do komplikacji i Tomasz trafił do szpitala w stanie ciężkim. Aktualnie jest w stanie śpiączki i przebywa w ośrodku w Sawicach. Wiadomo już, że będzie potrzebował intensywnej rehabilitacji, aby odzyskać, chociaż cześć utraconej sprawności.
Dzięki Twojej pomocy to marzenie może się ziścić.