Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Damian został potrącony przez samochód na na pasach (2004), w wyniku zdarzenia doznał urazu czaszkowo-mózgowego ze stłuczeniem pnia mózgu. Po trzech tygodniach od wypadku stwierdzono wodniaka podtwardówkowego, wykonano trepanację czaszki, po miesięcznym leczeniu nadal utrzymywały się objawy piramidowe, przykurcze oraz wzmożone napięcie kończyn. Na dzień dzisiejszy utrzymuje się dysfunkcja ruchowa, zaburzenia uwagi, pamięci oraz procesów myślowych, niezbędna jest stała opieka osób trzecich.