Przekaż darowiznę

Poszkodowany uległ wypadkowi komunikacyjnemu, został potrącony przechodząc przez pasy. Aktualnie przebywa w domu. Potrzebna jest pilna rehabilitacja.