Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Daniel przeszedł dwie skomplikowane operacje: usunięcia krwiaka śródmózgowego oraz guza lewej półkuli mózgu. Konsekwencją przebytych zabiegów jest niedowład połowiczy prawostronny oraz afazja językowa i ruchowa. Mężczyzna musiał nauczyć się pisać lewą ręką, pomimo niepełnosprawności ukończył studia licencjackie i podyplomowe.
Do dalszej walki ze swoją niepełnosprawnością, Daniel potrzebuje intensywnej rehabilitacji funkcjonalnej i neurologopedycznej.