Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

W marcu 2021r. Daniel uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznał urazu czaszkowo-mózgowego i wielu obrażeń w zakresie twarzoczaszki. Pozostał mu niedowład lewostronny ręki i nogi oraz zaburzenia mowy. Nie potrafi się samodzielnie podnosić ani siadać. Wymaga stałej opieki oraz intensywnej rehabilitacji neurologicznej i ogólnousprawniającej. Bez pomocy spędzi resztę życia na wózku inwalidzkim, a w najgorszym wypadku w łóżku. Prosimy o pomoc i wsparcie, za które z góry bardzo dziękujemy.