Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Daniel jest po ciężkim urazie śródczaszkowym będącym następstwem urazu głowy, którego chłopak doznał w wyniku wypadku komunikacyjnego. Chłopak ze spastycznym niedowładem czterokończynowym, przytomny, bez świadomości.