Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Daniel został ciężko pobity, doznał urazu czaszkowo – mózgowego, krwotoku nadtwardówkowym. Leżący, wymaga całodobowej specjalistycznej opieki i intensywnej rehabilitacji.