Przekaż darowiznę

Podczas spotkania towarzyskiego na terenie Aeroklubu Opolskiego pan Dariusz przewrócił się doznając urazu czaszkowo-mózgowego skutkującego niedowładem połowiczym lewostronnym. W chwili obecnej porażenie lewostronne, porusza się na wózku. Spowolnienie psychoruchowe. Stan po odbarczeniu kostno- twardówkowym.