Przekaż darowiznę

Dariusz uległ wypadkowi komunikacyjnemu. W wyniku zdarzenia wystąpił obrzęk mózgu, przez 3,5 miesiąca przebywał w stanie śpiączki. Utrzymuje się niedowład prawostronny w znacznym stopniu, zaburzenia ekspresji mowy. Porusza się o kulach i na wózku.