Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Dariusz uległ wypadkowi komunikacyjnemu. W wyniku zdarzenia wystąpił obrzęk mózgu, przez 3,5 miesiąca przebywał w stanie śpiączki. Utrzymuje się niedowład prawostronny w znacznym stopniu, zaburzenia ekspresji mowy. Porusza się o kulach i na wózku.