Pobierz poradnik, który może ułatwić pozyskanie środków na leczenie, rehabilitację, czy protezę.

Logowanie do serwisu z transakcjami

W serwisie ngocrm.fundacjavotum.pl jest możliwość weryfikacji zgromadzonych na subkoncie kwot, a także poniesionych wydatków.
Serwis umożliwia także kontakt z pracownikami Fundacji, wgląd w dokumenty i dane przekazane Fundacji oraz ich weryfikację.

login: adres e-mail podany przy podpisywaniu porozumienia lub nazwisko beneficjenta

hasło przy pierwszym logowaniu: PESEL beneficjenta

Dokumenty potrzebne do rozliczenia faktur

Wypłata środków zebranych na Siępomaga lub na subkoncie następuje wyłącznie po dostarczeniu na adres fundacji faktur, które są zgodne z celem zbiórki oraz mają na celu poprawę stanu zdrowia Podopiecznego. Sprawdź dokładnie w jaki sposób przygotować fakturę lub inne dokumenty księgowe:

Na zwrot środków wg regulaminu Fundacji jest 30 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z kompletnym jej uzupełnieniem (dyspozycją).

Wszelkie pytania odnośnie faktur i rozliczeń prosimy kierować na adres mailowy rozliczenia@fundacjavotum.pl

5 Aplikacji, które realnie pomogą w codziennym życiu!

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami, dla której nawet drobne bariery codziennego dnia są problemem nie do przeskoczenia? Z pomocą przychodzi najnowsza technologia, która stworzona jest z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. Dla niektórych może być oczami i uszami, a innym ułatwi poruszanie się po mieście. Poznaj 5 aplikacji mobilnych, które ułatwią Ci codzienne funkcjonowanie.

Grupy licytacyjne na Facebooku – angażuj się w pomoc!

W codziennej pracy pomagamy naszym podopiecznych w ich powrocie do sprawności na bardzo wiele sposobów. Jednym z nich są grupy licytacyjne na Facebooku. Umożliwiają one wielu osobom wystawianie przedmiotów, a innym ich kupowanie. Uzyskany w ten sposób dochód przeznaczony jest w całości na zbiórkę środków na dalsze leczenie, czy rehabilitację. Dowiedź się, jak funkcjonują grupy, dla kogo są zakładane i kto może przyłączyć się do zabawy.

Co jest potrzebne do założenia zbiórki online?

Aby rozpocząć zbiórkę online (np. przez serwis Siepomaga.pl), musimy otrzymać kosztorys – potwierdzenie, na co mają być wydatkowane zebrane środki. Na kosztorysie potrzebne są następujące informacje: jakiego leczenia podopieczny wymaga, przez ile czasu oraz jaki jest szacunkowy koszt takiego leczenia.

Jak uzyskać informacje o stanie konta?

Informacje o stanie konta można uzyskać przez pocztę mailową pod adresem biuro@fundacjavotum.org lub telefonicznie pod numerem +48 71 33 93 500, a także logując się na stronie ngocrm.fundacjavotum.pl

Na co mogę wydatkować środki uzbierane na rachunku fundacji?

Środki zgromadzone na rachunku fundacji na rzecz podopiecznego, mogą być wydatkowane wyłącznie na opłaty za świadczenia medyczne, opłaty za świadczenia rehabilitacyjne w trybie rehabilitacji domowej i pozadomowym (ambulatoryjnym lub stacjonarnym), a także pobyt Opiekuna (osoby towarzyszącej), operacje, wizyty u specjalistów, zakup lekarstw i środków medycznych, środków higienicznych, zakup sprzętu ortopedycznego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, transport z i do placówki medycznej/rehabilitacyjnej, pomoce naukowe wynikające z toku indywidualnego nauczania, zakup produktów spożywczych niezbędnych do poprawy zdrowia oraz prace remontowe i budowlane usprawniające życie osób z niepełnosprawnością.

Czy mogę założyć subkonto w Fundacji Votum, posiadając subkonto w innej Fundacji?

W Fundacji Votum nie przeszkadza nam, że prowadzisz subkonto także w innej Fundacji. Będziemy jednak wdzięczni za poinformowanie nas o tym.

Jak otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności?

Podpowiemy, w jakich sytuacjach przysługuje takie orzeczenie i jakie kroki należy przejść, aby je otrzymać.

Co to znaczy, że jesteście Organizacją Pożytku Publicznego?

Status Organizacji Pożytku Publicznego posiadamy od ponad 10 lat. Oznacza to, że jesteśmy uprawnieni do pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, a nasi podopieczni mają możliwość pozyskiwać wpłaty celowe nie tylko poprzez przelewy bankowe, ale również poprzez odpisy podatkowe.

Co zrobić, by sąd orzekł o ubezwłasnowolnieniu?

Wyjaśnimy, w jakich sytuacjach beneficjent powinien zostać ubezwłasnowolniony i jak przeprowadzić ten proces krok po kroku. Odpowiadamy na pytania dotyczące między innymi tego kiedy jest to możliwe, kto może być za to odpowiedzialny, jak skompletować wniosek.

Mam problem prawny. Czy Fundacja może mi pomóc?

Tak! Prawnicy z naszej grupy kapitałowej zaplanowali bezpłatne konsultacje dla naszych podopiecznych. W razie chęci kontaktu prosimy o mail na biuro@fundacjavotum.pl z podaniem numeru telefonu. Proszę skrótowo opisać sprawę tak, abyśmy mogli wyznaczyć specjalistę w danej dziedzinie. Proszę zawrzeć w mailu informację „Wyrażam zgodę na kontakt prawnika”.

Na co mogę przeznaczyć zgromadzone środki?

Środki zgromadzone na rzecz Beneficjenta mogą być wydatkowane na ochronę zdrowia, rehabilitację i proces leczenia, a w szczególności na:

 • opłaty za świadczenia medyczne,
 • opłaty za świadczenia rehabilitacyjne w trybie rehabilitacji domowej,
 • opłaty za świadczenia rehabilitacyjne w trybie pozadomowym (ambulatoryjnym lub stacjonarnym), o ile podmiot rehabilitujący jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; a także pobyt Opiekuna (osoby towarzyszącej)
 • operacje, wizyty u specjalistów,
 • zakup lekarstw i środków medycznych,
 • zakup środków higienicznych,
 • zakup sprzętu ortopedycznego,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • transport z i do placówki medycznej/rehabilitacyjnej,
 • pomoce naukowe wynikające z toku indywidualnego nauczania,
 • zakup produktów spożywczych niezbędnych do poprawy zdrowia,
 • prace remontowe i budowlane usprawniające egzystencję osób niepełnosprawnych
 • zakup pojazdu lub przystosowanie posiadanego pojazdu do potrzeb Beneficjenta.

Czy pieniądze zebrane na subkoncie Fundacji, mogę przeznaczyć na pogrzeb w przypadku śmierci beneficjenta?

Zarówno w przypadku rozwiązania Porozumienia i/lub w przypadku wygaśnięcia porozumienia (np. na skutek śmierci Beneficjenta), zgromadzone środki przeznaczone zostaną na cele statutowe Fundacji. Nie ma możliwości wykorzystania ich na pogrzeb. Istnieje jedynie możliwość, by wykorzystać je na opłatę zaległych faktur na leczenie, których podopieczny nie zdążył jeszcze dostarczyć do Fundacji. W przypadku śmierci beneficjenta prosimy o przekazanie takiej informacji oraz przesłanie skanu/ksero aktu zgonu.

W jaki sposób mogę zamknąć konto w Fundacji Votum?

W celu rozwiązania Porozumienia o udostępnieniu subkonta wystarczy stosowny mail na adres biuro@fundacjavotum.pl z adresu podanego przy podpisywaniu porozumienia lub przesłanie informacji pocztą tradycyjną.