Aby rozpocząć zbiórkę online, musimy otrzymać kosztorys – potwierdzenie, na co mają być wydatkowane zebrane środki. Na kosztorysie potrzebne są następujące informacje: jakiego leczenia podopieczny wymaga, przez ile czasu oraz jaki jest szacunkowy koszt takiego leczenia.

Czego dotyczyć może kosztorys?

 • rehabilitacji, także rehabilitacji domowej
 • turnusu rehabilitacyjnego, w tym pobytu opiekuna
 • sprzętu do rehabilitacji lub ortopedycznego
 • operacji
 • wizyt u specjalistów
 • zakupu leków i środków medycznych
 • zakupu środków higienicznych
 • prac remontowych i budowlanych związanych z usprawnieniami dla beneficjenta Fundacji

W przypadku innych potrzeb, związanych z powrotem do zdrowia, prosimy o kontakt z Fundacją.

Skąd pozyskać kosztorys?

 • od swojego rehabilitanta
 • z ośrodka, w którym planowany jest turnus
 • od lekarza prowadzącego
 • ze sklepu medycznego

Rady Fundacji Votum:

kosztorys rehabilitacji lub leczenia powinien być zaplanowany na okres nie krótszy niż 6 miesięcy – lepiej założyć ambitny cel zbiórki

jeśli rehabilitacja będzie realizowana u kilku osób/w kilku miejscach, niech każda przygotuje taki kosztorys, abyśmy mogli zsumować wszystkie koszty

w przypadku zbierania środków na zakup leków możemy założyć zbiórkę na podstawie dotychczasowych faktur, jednak powinniśmy otrzymać potwierdzenie od lekarza prowadzącego z informacją o konieczności ich zażywania