Deklaracja sporządzona na podstawie samooceny Fundacji Votum

Fundacja Votum (Fundacja) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Votum oraz ngocrm.fundacjavotum.pl, umożliwiającej logowanie się beneficjentów do swoich kont.

Data ostatniej dużej aktualizacji strony: lipiec 2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, pod którą podlega Fundacja. Dotyczy to w szczególności sprawozdań Fundacji. Publikowane mogą być także dokumenty, które posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji (np. dokumenty w formatach nieedytowalnych, do których źródeł nie mamy dostępu).

Ponadto niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona zaprojektowana została z myślą o osobach wykluczonych cyfrowo i została przetestowana pod tym kątem. Treści na stronie (teksty) zostały napisane w kolorach kontrastujących z tłem.

Ponadto Fundacja rozszerzyła zakres usług o osoby słabosłyszące, dając możliwość podstawowej komunikacji w Polskim Języku Migowym.

W Fundacji jest możliwość, by wszystkie informacje i dokumenty przesłać drogą pocztową w przypadku osób, które nie korzystają z poczty elektronicznej. Filmy przygotowane przez Fundację lub na jej potrzeby posiadają napisy i/lub są wyłącznie uzupełnieniem materiałów w innej formie m.in. poradników pdf lub treści dostępnych na stronie internetowej.

Informacje publikowane na mediach społecznościowych Fundacji Votum (Facebook, Instagram, YouTube) są dostępne cyfrowo i/lub służą wyłącznie celom wizerunkowym, a problem z ich dostępnością nie wpłynie na brak informacji lub dezinformację beneficjentów.

COVID-19

Ze względu na pandemię COVID-19 wychodząc na przeciw osobom z grup ryzyka przyjmujemy dokumenty mailowo, dając możliwość dosłania oryginałów w późniejszym terminie.

Informacje zwrotne i dane do kontaktu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Fundacji Votum, e-mail: biuro@fundacjavotum.pl W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości obrazu bez tekstu alternatywnego itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie;
  • wskazanie, który element strony sprawia trudność;
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dostępność architektoniczna

Biuro Fundacji Votum jest przystosowane do obsługi, a także pracy osób, które mają trudności w poruszaniu się. Ponadto jest możliwość, by pracownik Fundacji spotkał się z beneficjentem lub osobą zainteresowaną ofertą Fundacji na parterze budynku siedziby Fundacji przy Wyścigowej 56i.

Przed budynkiem wydzielony jest parking z miejscami postojowymi przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka.

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja, gdzie można prosić o to, by pracownik Fundacji wyszedł na spotkanie z zainteresowaną osobą, bowiem w Fundacji pracownicy odbierają gości osobiście.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także korytarzy dla osób korzystających z białych lasek.

W budynku dostępne są toalety przystosowane do osób poruszających się na wózkach lub przy wsparciu o chodziki.

Na terenie budynku znajdują się oznaczenia poszczególnych części i informacje, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego biura.

W budynku znajdują się sale konferencyjne do organizacji wydarzeń przeznaczonych dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Ostatnia modyfikacja: lipiec 2021