Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Edyta uległa wypadkowi komunikacyjnemu. Porusza się z balkonikiem. Jedyną szansą dla Edyty jest intensywna i kosztowna rehabilitacja. Bardzo prosimy o pomoc w jej opłaceniu – to jedyna droga do poprawy sprawności.