Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Ewa choruje na nowotwór złośliwy tylnej jamy czaszkowej – Medulloblastoma. Stan po usunięciu guza. Stan po chemioterapii. Stan po przebytej neuroinfekcji. Deficyty neurologiczne wynikające z choroby podstawowej oraz powikłań neurochirurgicznych.