Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Z powodu przedłużającego się porodu, Franek został urodzony w zamartwicy (2 pkt APGAR). Zastosowano chwyt Kristellera w wyniku czego połamano mu żebra. Franciszek 2 tygodnie spędził no OIOM-ie. W wyniku tych zdarzeń Franek cierpi na mózgowe porażenie dziecięce oraz padaczkę.