Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

W czerwcu 2020 r. Pan Grzegorz zasłabł podczas zabawy z dziećmi. Zatrzymała się praca serca. Okazało się, że doszło do głębokiego i rozległego niedotlenienia mózgu, któremu towarzyszyły trzy ataki padaczki.Skutkiem zdarzenia jest porażenie czterokończynowe. Pan Grzegorz wymaga intensywnej rehabilitacji.