Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Groszek jak każdy zapracowany tata, doczekał się dwóch stworzeń, zwanych synami. Stworzenia owe zaczęły rosnąć oraz wykazywać szereg zainteresowań i aktywności cieszących serce i duszę, ale coraz bardziej zasmucające portfel.

Groszek jak to groszek, lubi piąć się wysoko, a przynajmniej stawać na wysokości zadania. Postanowił, że nie poskąpi nawozu latoroślom i pojedzie po niego zagranice. Latorośle oraz Pani Groszkowa, ocierając łzy, zgodzili się na rozłąkę mając w perspektywie przyszłe lato pełne słońca.