Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Hania cierpi na zespół moyamoya – rzadki zespół chorobowy o nieznanej etiologii: niedrożność dużych tętnic wewnątrzczaszkowych – niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego. U Hani utrzymuje się niedowład spastyczny czterokończynowy – stan po udarach niedokrwiennych.