Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Hubert uległ wypadkowi podczas pracy z piłą, w wyniku wypadku doszło do zatrzymania krążenia. Diagnoza: niedokrwienne uszkodzenie mózgu (udar niedokrwienny prawej półkuli mózgu z ukrwotoczeniem strefy udaru, stan po kraniektomii obarczającej czołowo-skroniowo-ciemieniowej prawostronnej, ostra niewydolność krążeniowo- oddechowa. Stan po NZK, uraz tętnicy szyjnej. Stan po tracheostomii i po założeniu PEG. Przytomny bez kontaktu słownego.