Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pani Iwona doznała pęknięcia tętniaka w mózgu, na skutek czego miesiąc przebywała w stanie śpiączki. Kobieta wybudziła się, jednak zdarzenie zostawiło w mózgu zniszczenia.