Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Jacek w 2009 roku doznał pęknięcia naczyniaka i konieczna była operacja, następnie wystąpił obrzęk mózgu, po kolejnej operacji nie odzyskał świadomości.