Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Jacek jechał na motorze, gdy samochód osobowy zajechał mu drogę, w konsekwencji doznał uszkodzenia kręgosłupa szyjnego na poziomie c5, c6, c7 z porażeniem kończyn dolnych i istotnym niedowładem kończyn górnych oraz złamania kości ramiennej lewej.