Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Na skutek wypadku komunikacyjnego Mateusz doznał groźnych urazów, w tym obrażeń głowy. Cierpi na niedowład prawostronny, a przed nim długa i kosztowna rehabilitacja, która daje mu szanse na powrót do zdrowia.