Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Jakub uległ wypadkowi w wieku 19 lat. Stwierdzono u niego ataksję czterokończynową, częściowy paraliż prawostronny oraz niedosłuch na jedno ucho.